Cafeteriaudvalg

 

Camilla Melander
Formand
Telefon nr.: 22 67 39 62
Email
Søren Augustinus Melander
Telefon nr.: 22 18 10 26
Email
Casper Gøtze

Telefon nr.: 24 64 16 85

Morten Harbo

Telefon nr.: 28 78 31 60

Hanne Kofoed

Telefon nr.: 21 92 72 37

Trine Simonsen
Marie-Louise Sandager

Telefon nr.: 29 76 12 62

Else Marie Jensen